Vergoedingen

Een aantal verzekeraars vergoeden (een deel) van de APS behandelingen. op https://www.zorgwijzer.nl/ kunt u kijken of u verzekering ook vergoed. De behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Als u twijfelt of de verzekering uw behandelingen vergoed neemt u dan even contact op met uw zorgverzekeraar.

Als uw verzekeraar de APS- behandelingen niet vergoed, kunt u alsnog vragen of uw zorgverzekeraar het wil vergoeden. U moet dan een coulance verklaring samen met de factuur naar de zorgverzekering sturen. In sommige gevallen krijgt u het dan alsnog vergoed. 

Als de zorgverzekeraar uw APS therapie niet kan vergoeden, dan kunt u de relevante kosten als 'extra ziektekosten' bij uw inkomsten belasting formulier opgeven.


E-mailen
Bellen